از نظر اهل سنت هر کس به صحابه اشکالی وارد کند زندیق است

بهترین سایت برای پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت خلفا valiasr-aj.com