مفتضح شدن عقیل بی عقل در بحث با بیننده شیعه درباره بغض صحابه نسبت به آقا امیرالمومنین علیه السلام

بهترین سایت برای پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت خلفا valiasr-aj.com