بحث زیبای استاد یزدانی با یکی از بینندگان اهل سنت - استاد یزدانی-شبکه جهانی ولایت

بهترین سایت برای پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت خلفا valiasr-aj.com