جواب کوبنده استاد یزدانی به لاطاعلات مدیر شبکه وصال ناحق درباره شرک دانستن توسل به اموات - شبکه ولایت

بهترین سایت برای پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت valiasr-aj.com