تصریح مولوی محمد عمر سربازی بر زنده بودن انبیاء و اولیاء در قبر و جواز توسل به آنها - شبکه ولایت-استاد یزدانی

بهترین سایت برای پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت valiasr-aj.com