«کتی پری» هم برای «هیلاری کلینتون» اجرا کرد

«کتی پری» هم برای «هیلاری کلینتون» اجرا کرد