مدافعان انقلاب

بررسی شروع جنگ تحمیلی و لبیک مردم به فرمان امام خمینی رحمة الله علیه در دفاع از کشور و آرمان های انقلاب