آموزش سخنرانی و فن بیان (حضور استاد محمد علی حسینیان شبکه چهار)

استاد محمدعلی حسینیان:

سخنور، محقق، پژوهشگر و منتقد هنری

ایشان از زمره کسانی که با وامداری از حکمت ایرانی، اسلامی بسیاری از الگوهای ذهنی، تربیتی و آموزشی جامعه را که منبعث و برگرفته از تفکر هجمه­ ی فرهنگی غرب بود را تغییر داد. وی پایه­ گذار آموزش سخنوری حرفه­ ای پارسی در کشور بود و با تألیفات و نوشته­ های فراوان و سخنرانی­ های متعدد براساس ادبیات پارسی و دانش اسلامی سبک سخنوری ملی و به تعبیری دیالوگ پارسی را تبیین و بازنمایی کرد.

او در سال های 1378 تا 1382 نسبت به آشتی پذیری ادبیات عرب با ادب پارسی کـه از ذخایـر یکدیگر بهره­ های فراوانی برده­ اند تمام تلاش و کوشش خود را صرف نمود و (7) تألیف برجسته در خصوص ادبیات عرب را به تحریر درآورد که از آن جمله کتاب قواعد ترجمه و قواعد نگارش از اثرگذارترین آثار بر ذهنیت پارسی زبانان به خصوص جوانان و نوجوانان در مورد روانی و شیوایی ادبیات عرب و تطبیق آن با ادب پارسی است را می ­توان نام برد.