خطرناک ترین اسلحه هایی که دست بچه های ایرانی وجود دارد

یکی از خطرناک ترین اسلحه هایی که دست بچه های ایرانی هست لطفا این کلیپ رو دوستان زیر 18 سال مشاهده نکنند @hassan_reyvandi