مهندس علی خادم الرضا - سخنرانی در تالار رودکی تهران، همایش کیمیا فکر بزرگ

کیمیا فکر بزرگ، ارائه دهنده خدمات آموزشی شهرسازی در کشور
دکتری شهرسازی
کارشناسی ارشد شهرسازی
www.fekrebozorg.ir
www.kimiaketab.com
www.alikhademoreza.ir