عجیب ترین نوع صدقه دادن و رفتار های باور نکردنی ایرانی

اجرای فوق العاده خنده دار و جدید حسن ریوندی در سال ۱۳۹۵ برج میلاد - تقلید صدای جواد یساری www.hasanreyvandi.com