اجرای شاد یاللی کودکان آیلان در جشن دانشگاه تهران

اجرای رقص آیینی آذربایجان توسط خردسالان آیلان به سرپرستی استاد حاجی بابایی در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان تهران در ایام شعبانیه
ارتباط با گروه : www.aylandance.com
09121406827