اهنگ اشتیاق از امید روشن بین (ولادت امام زمان)

این اهنگ برای ولادت امام زمان خوانده شده است.
پیشنهاد میشود دانلود کنید.
سلامتی امام زمان صلوات...