هر ساله 6.4 میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس می شود

هر ساله 6.4 میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس می شود. در خشکی نیز پلاستیک در زمین های دفن زباله، سواحل و دیگر زیست بوم های حساس سراسر جهان جمع می شود. تنها در آمریکا سالانه 33 میلیون تن پلاستیک دور ریخته می شود و نشانه ای از کاهش این میزان نیز قابل مشاهده نیست. اما پژوهشی جدید نشان داده است یک نوع کرم ممکن است به ما در حل مشکل عظیم زباله های پلاستیکی کمک کند. دانشمندان دانشگاه استنفورد کشف کرده اند که لارو یک نوع #سوسک می تواند استایروفوم (یونولیت) و دیگر پلی استایرن ها را در رژیم غذایی خود جای دهد. به گفته "وی مین وو" از دانشگاه استنفورد و یکی از مولفان مطالعه اخیر، نه تنها کرم ها با یک رژیم غذایی استایروفوم به حیات خود ادامه می دهند، بلکه #میکروارگانیزم های موجود در احشاء آنها طی فرآیند گوارش پلاستیک را تجزیه می کند. مواد زیست تخریب پذیر دفع شده از کرم ها نیز به نظر می رسد می تواند به عنوان خاک برای محصولات کشاورزی استفاده شود. یافته های اخیر از آن جهت اهمیت دارند که تا پیش از این تصور می شد پلی استایرن غیر قابل تجزیه و زیست تخریب ناپذیر است. پژوهش های بیشتری برای درک چگونگی توانایی #باکتری های موجود در کرم ها برای #تجزیه #پلاستیک نیاز است اما مطالعه اخیر می تواند گامی بزرگ در راستای حل مشکل زباله های پلاستیکی…