آزمایش شگفت انگیز مار آتشین

#آزمایش شگفت انگیز مار آتشین
مواد لازم:
جوش شیرین 10 گرم
#شکر 30 گرم
یک ظرف کاسه پر از #شن
ماده آتش زا
#فندک
ماده آتش زا را روی شن میریزیم و جوش شیرین و شکر را مخلوط کرده و به شن اضافه می کنیم و در آخر با فندک روشن و کار تمام.