روش عجیب گل ارکیده برای گرده افشانی

روش عجیب گل ارکیده برای #گرده افشانی بوسیله زنبور ارکیده
با رایحه ای که گل ارکیده تولید میکند زنبور ارکیده را جذب خود کرده و زنبور اگر به طور اتفاقی درون گیاه که پر از شهد است بیفتد برای خلاص شدن نمیتواند از دیواره گل بالا برود اینجا یک حقه ی ظریفی گل#ارکیده دارد و آن این که یک راه کوچک به بیرون را طی تکامل چند میلیون ساله درست کرده و زنبور مجبور است از این دالان کوچک برای خلاص شدن به بیرون برود، و گرده گل به صورت ناخواسته که شکل کپسول است به پشت #زنبور میچسبد و به این طریق #گل می تواند گرده افشانی کند.

the-facts.ir