شهاب سنگ مهمان ناخوانده

#شهاب #سنگ مهمان ناخوانده که تخمین زده می شود حدود ۱۰ تن وزن داشته با حداقل سرعت ۵۴ هزار کیلومتر بر ساعت (۱۵ کیلومتر بر ثانیه) به جو زمین برخورد کرده و در ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری سطح زمین در نزدیکی شهرک چبارکول، واقع در حدود دویست کیلومتری جنوب یکاترینبورگ ، شهر#چلیابینسک #روسیه (در ۱۵۰۰ کیلومتری شرق مسکو) در آسمان منفجر شده است.

The-facts.ir