رباتیک 1

شرکت #بوستون #دینامیک با هدف ساخت #روبات توسط شبیه سازی از روی انسان تاسیس شد. در ادامه بر روی پروژه های رباتیک با الهام گیری از آناتومی حیوانات هم فعالیت کردند. اگر میخواهید رباتی بسازید که بتواند سریع بدود، بهترین مدل #چیتا یا همان #یوزپلنگ وحشی بیشه زار ها که سریع ترین حیوان زمین است. این دقیقا همان کاری است که دارپا، آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته توسط شرکت بوستون دینامیک انجام داده است.

the-facts.ir