آزمایش علمی جالب

آزمایش علمی جالب
آب، رنگ غذا،بشقاب،لیوان شیشه ای،شمع و کبریت
چگنه آب میاد بالا؟
جواب: بعد از روشن کردن شمع چون شعله،اکسیژن مصرف میکنه خلا در استوانه ایجاد میشه و سطح آب بالا میاد.

the-facts.ir