نوستالژی-گل های به یاد ماندنی دربی-سوپر گل کریم باقری

ویدئوی نوستالژی سوپر گل کریم باقری در دربی - گل های به یاد ماندنی دربی
گل دقیقه ی 87 کریم باقری که به تساوی های 1بر1 سرخابی ها پایان داد و برد تیم قرمز پایتخت را رقم زد
حتما ببینید
آدرس وبسایت : www.koolak91.ir