مستند پایان 4143 (قسمت سوم)

توضیحات : در قسمت سوم و پایانی مستند "پایان 4143" به بررسی سرنوشت گروهی از سیاستمداران آمریکایی معروف به جمهوری‌خواهان افراطی یا نومحافظه‌کاران پرداخته شده است.

افرادی که با قدرت گرفتن آنها در آمریکا طرح‌های مختلفی با عناوین متعدد از جمله: قرن جدید آمریکا، خاورمیانه جدید و اقدامات نظامی پیشگیرانه ارائه شدند تا شاید تسلط بر خاورمیانه و نقش‌آفرینی موثر در معادلات منطقه‌ای برای آمریکایی‌ها فراهم شود اما سرنوشت متفاوتی در انتظار آنها بود.