موج حمایت از مردم یمن در فضای مجازی

کشتار مردم مظلوم یمن که از ماه گذشته آغاز گردیده است ، در ماه رجب که از ماه های حرام است ، شدت یافته است.
این کشتار در این ماه ها به قدری دردناک بوده است که واکنش مسلمانان و مردم دنیا را به همراه داشته است.
نکته جالب توجه در خصوص این حمله بی رحمانه ، سرکوب مردم یمن از طریق هواپیماهای نظامی می باشد.
مردم یمن بارها و بارها در مقابل دوربین رسانه ها گفته اند : اگر سعودی ها جرات دارند زمینی حمله کنن