شکار مارمولک بزرگ توسط عقاب

در این برنامه می خواهیم شکاری دیگر را به شما نشان دهیم و این بار شکار مارمولک توسط عقاب و عقابی در آسمان در حال پرواز کردن می باشد و تعدادی مارمولک بزرگ در کنار رودخانه در حال دوش گرفتن آفتاب هستند و با دیدن عقاب به درون رودخانه می پرند و عقاب به سمت آنها می آید و می خواهد مارمولک به عقاب حمله کند و عقاب فرار می کند و یکی از مارمولک ها از گروه جدا شده و عقاب آن را تعقیب می کند و به او حمله می کند و این تعقیب و گریز ادامه پیدا می کند و هر دو قدرتمند هستند و بلاخره عقاب با چنگال های تیز خور مارمولک را گرفته و به سختی او را تکه تکه می کند و مارمولک تسلیم عقاب می شود .