آموزش بدنسازی - قسمت دوم

برای انجام این تمرین های ورزشی نیاز به هیچ گونه باشگاه، دستگاه، دمبل و ... ندارید. تنها لازم است که به مکانی بروید که در آن جا تعدادی پله باشد و شما بتوانید از آن ها برای انجام تمرینات استفاده کنید. اولین تمرین به این صورت است که دو دست را بر روی لبه پله بگذارید. پنجه ها یتان را بر روی زمین بگذارید و سپس شنا بروید. این تمرین به دلیل سبکب برای خانم ها نیز مناسب می باشد. برای اعمال فشار بهه زیر سینه، کمی بدنتان را به سمت بالا حرکت دهید. دست ها را به هم نزدیک کنید تا تمرین قدرتی تر شود.