سخنرانی حاج سعید قاسمی در یادمان شهدای هویزه(عاشورای 92

این سخنرانی پیرامون وضعیت فرهنگی شهرها؛شناخت نیاز لحظه؛بازخوانی حادثه دشت آزادگان و هویزه و حماسه شهیدعلم الهدی؛جنگ احد؛تربیت شهید علم الهدی ها؛دشمن شناسی و غیره ایراد شده است.

این مجموعه شامل 6 فیلم است که در روزهای آتی منتشر خواهد شد.