در میدان، می مانم، تا نفس آخرم

نماهنگ زیبای مداحی حماسی حاج میثم مطیعی بر وزن «آمریکا، آمریکا ننگ به نیرنگ تو» : در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم کرده قیامت به پا، شور قیام حسین کی رود از یاد ما، نام و مرام حسین قافله عاشقان، راهی کرب و بلاست مشعل راه خدا، خون شهیدان ماست در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم بسته شریعه اگر، ابن زیاد زمان گشته گلستان ما، آتش نمرودیان کشتن آلاله ها، شیوه اهریمن است این وطن اما پر از احمدی روشن است در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم زآتش و خون آمده جان منامه به لب شعله صهیون زده، در دل شام و حلب مرگ بر اهریمنان، تا به ابد ذکر ماست سوره توحید ما، درپی تبّت یداست در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم شاعر: محمدمهدی سیار؛ میلاد عرفان‌پور