اظهار تاسف شدید آیت الله صفایی بوشهری از حرمت شکنی در روز بوشهر

آیت الله صفایی بوشهری در جلسه تفسیر قرآن ،با بیان اظهار تاسف از حرمت شکنی های پیش آمده در روز بوشهر گفت: من ازمحضر بقیت الله اعظم عذر خواهی می کنم.شهری که به ولایت مداری مشهور است چرا باید شاهد چنین اتفاقاتی باشد.نماینده ولی فقیه دراستان بوشهر همچنین گفت: من مسئولین امر را بدلیل مسائل پیش آمده فراخواندم و تذکر دادم و امید وارم این مسائل تکرار نشود.