چشمه نمک سی سخت

در گذر از طبیعت بکر و زیبای دنا و در میان همهمه آواز پرندگانو شرشر چشمه های جوشان آب شیرین به دیدار گوشه ای از عجایب برآمده از دل زمین می رویم. در مکانی محدود که تنها جویبار های آب شیرین روان است طبیعت ما را به خود می کشاند و در عین ناباوری در فاصله یکی دو متری در کنار آب شیرین کوهستان ، چشمه هایی بیرون می آید که دارای شوری 100% است و انسان را به حیرت وا می دارد . این چشمه در 5 کیلومتری شمال شرقی شهر سی سخت واقع شده که از مسیر جاده تفریحی کوه گل امکان دسترسی به آن آسان است.