شیروان دره سی

در یکی از روزهای بهاری برای دیدن یکی دیگر از دست مایه های تحسین بر انگیز طبیعت راهی دامنه اسرار آمیز کوهستان سبلان میشویم قصد دیدار از دره ی مخوف ودر عین حال بسیار زیبای شیروان دره را در شرق مشگین شهر داریم پدیده ی هوش ربا و حیرت انگیز یکی از نادرترین عمارت طبیعت دل فریب در دامنه شور انگیز سلطان سبلان دره صعب العبورشیروان دره سی که در قسمت زیرین آب گرم شابیل که در 20 کیلو متری شرق مشگین شهر در حصار دو دیواره ی طولانی سنگی واقع شده است . شیروان دره یکی از شاهکارهای شگرد کارخانه طبیعت است . که هر بیننده صاحب فکر را مدهوش چیره دستی و هنرمند ی آفریننده ی آن می کند وانسان را در اسرار عبرت آموز آن مبهوت می سازد اندک نگاهی سلابت واستواری این دیواره های این پدیده رفیع آدمی را به یاد این کلام قران می اندازد که آیا به کوه ها نگاه نمی کنید که چگونه نصب شده است و آیا در آن نمی اندیشید وباز تدبیری دیگر در یکی از دست مایه های عبرت آمیز کارخانه بزرگ طبیعت !