هر کَس زیارت حسین(ع) را سبک شمارد...

گزیده ای کوتاه از سخنان استاد رفیعی پیرامون زیارت مرقد مطهر حسین بن علی(ع)

این کلیپ مخصوص آن هایی است که می گویند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است... آن هایی که می گویند مگر فقیر در مملکتمان نداریم که پول هایتان را خرج زیارت می کنید.

ولی ائمه را ببینید که چگونه از زیارت می گویند و وجوب آن. حسین (ع) الگوی شیعه است و کربلا هویت شیعه. آن حرف ها را زده اند که شیعه از حسین جدا شود و از ولایت و از اسلام و این حرف ها را گفته اند که یاد بیاوری عاشورا را و کربلا را و شام را و زینب (را). آخر گفته اند ما باید کار زینبی کنیم.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV