دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش با رهبر انقلاب

خوشامد عرض ميكنيم به شما برادران عزيز و فرماندهان و كاركنان نيروى هوايى ارتش جمهورى اسلامى ايران؛ و اين روز شريف را، اين خاطره‌ى بزرگ را به شما تبريك عرض ميكنيم، و تجليل ميكنيم از آن كسانى كه اين حادثه‌ى نوزدهم بهمن را در ظرف خود كه بسيار حسّاس و مهم بود آفريدند. از گزارش فرمانده محترم(۱) تشكّر ميكنيم؛ از سرود پر مغز و پر معنايى هم كه اجرا كردند، صميمانه تشكّر ميكنيم.