تلویزیون فردا باکدام پول اداره می شود؟

پشت پرده تلویزیون فردا که پیش از این توسط محمود زمانی نفوذی وزارت اطلاعات افشا شده بود اینبار از زبان یک ضد انقلاب خارج نشین ابعادتازه تری به خود گرفت.نوری زاده متهم است پول مورد نیاز برای تاسیس این شبکه از را حاکمان رژیم عربستان دریافت کرده است.