فکه؛از عاشورای61 تا عاشورای91

فیلم کامل سخنرانی حاج سعید قاسمی در روز عاشورا سال91 در قتلگاه فکه

وی در این سخنرانی به بازخوانی سرانجام سازش در سال های پایانی دفاع مقدس پرداخته و تجربه قطعنامه را درس عبرتی برای همه کسانی می داند که این روزها برای جلب آراء بیشتر یا تامین رفاه سودای سازش با دنیای استکبار دارند.