کچلی نبیلتی بعد از موزیک ویدیو بیخیال فردا

خیلیا اومده بودن تو سایت و سوال پرسیده بودن که چرا نبیلتی بعد از موزیک ویدیو بیخیال فردا کچل کرد.
خوب میتونید جوابش رو توی این ویدیو ببینید
tmbaxvoodoo.rozblog.com