پنج حرکت برای چربی سوزی

سلام . در این فیلم شما شاهد پنج حرکت ورزشی برای سوزاندن چربی های اضافی بدن خود هستید . این حرکات راحت را در هر محلی و مکانی می توانید به راحتی انجام دهید .

در حرکت اول دست ها را به اندازه عرض سرشان باز و خم شده روی زمین قرار دهید . حال پاها را به سمت دست ها آورده و بلند شده و یک حرکت پرشی را انجام دهید . حال دست ها را روی زمین قرار داده و به نوبت پای راست و بعد پای چپ را به سمت شکم بیاورید . در حرکت بعدی باید پا را به سمت بالا بکشید . حال زانوها را خم و نشسته و در هر بار آرنج را به زانوها بزنید و در ادامه همراه با ما باشید .