10 آزمایش جالب با تخم مرغ

با تخم مرغ به جز درست کردن نیمرو ، کارهای دیگری هم می توان انجام داد . باور نمی کنید ؟ پس این ویدیو رو حتما ببینید! در این ویدیو 10 آزمایش جالب با تخم مرغ رو خواهید دید که نظر شمارو نسبت به این خوراکی تغییر میده . در هر آزمایش با استفاده از یک یا تعدادی تخم مرغ ، یک آزمایش علمی جالب انجام شده است . در این کلیپ اعمال مختلفی روی تخم مرغ انجام می شود و نتایج بدست آمده در برخی موارد جالب توجه است . از روش جالبی برای بیرون آوردن تخم مرغ پخته از پوست گرفته تا راه رفتن روی تخم مرغ ها و پخت تخم مرغ بدون آتش همگی در این 10 تجربه ی جالب تخم مرغی دیده می شود . شما هم می توانید برخی از این آزمایشات جالب را در خانه انجام دهید و نتایج آن را با چیزی که در این ویدیو خواهید دید ، مقایسه کنید .