باب اسفنجی-امتحان آموزش رانندگی

انیمیشن زیبای باب اسفنجی را با موضوع امتحان آموزش رانندگی به اشتراک گذاشتم که امیدوارم از تماشای آن لذت ببرید.در این قسمت می بینیم که در رستوران خرچنگ آشوبی به پا شده است و همه مشتریان از غذای رستوران ناراضی هستند به این دلیل که یا غذای یکی بدون همبرگر است و یا غذای یکی دیگه بدون نان ساندویچی درست شده است. خرچنگ بعد از دیدن این ماجرا اختاپوس را دعوا میکند اما اختاپوس میگوید که مشکل از باب اسفنجی است و به من ربطی ندارد. باب اسفنجی بنابراین خرچنگ به آشپزخانه میرود و از باب اسفنجی میپرسد که چرا غذاها را به این صورت درست میکند. باب اسفنجی که در حال گریه کردن است میگوید امتحان رانندگی دارد و از استرس قبل از امتحان نمیگذارد تا خوب کار کند. خرچنگ میگوید که خودم به تو رانندگی یاد میدهم تا فردا امتحان را به خوبی بگذرونی و کاری میکنم که حتما قبول بشی. زمانی که خرچنگ شروع به آموزش باب اسفنجی میکند خسارات بسیاری به رستوران و ماشین او وارد میشود. باب اسفنجی به همین خاطر از بازی رایانه ای برای آموزش رانندگی استفاده میکند و باب اسفنجی با دستگاهی که به صورت سه بعدی می توان با آن رانندگی کرد شروع به یاد گرفتن رانندگی میکند اما باز هم کاری از پیش نمیرود و جریمه ها و خسارات بسیاری به او وارد میشود. کار به جایی میرسد که خود…