سخنرانی جنجالی از استاد رائفی پور

قد فیلم ۲۰۱۲ توسط استاد رائفی پور در دانشگاه اصفهان (۶ اسفند ۹۰) و صحبت های جنجالی و شنیده نشده از استاد در خصوص شبهات نسبت داده شده به ایشان و سی دی منتشره بر علیه ایشان و دكتر حسن عباسی توسط آقای ح.ف . بسیار جذاب و شنیدنی