اگر می خواهید گوینده یا دوبلور بشوید حتما ببینید!!!

اگر می خواهید گوینده یا دوبلور بشوید حتما گفتگوی تی وی پلاس با آقای صدا را ببینید: صدای من صدای کوه است، صدای دشت!