کوبه های درهای قدیمی کهن تاریخی

کوبه ها نشانه ای از فرهنگ ایرانی بر درهای روزگار قدیم است. این دست ساخته های قدیمی که امروزه چشم و ذهن هر بازدید کننده ای را به خود جلب می کند و نقش موثری در پرده حجاب خانه های قدیمی داشته است./ دانلود ویدیو کلیپ باستانی قدیمی کهن روزگار ایرانی سنتی