به مناسبت 8 شهریور ، شهید باهنر

پرونده انفجار شورای امنيت كشور در دفتر نخست وزيري در تاريخ 8 شهريور 1360 يكي از مهمترين پرونده هاي امنيتي و قضايي پس ازپيروزي انقلاب است كه به دلايلي به نتيجه نرسيد. شهيد سيد اسدالله لاجوردي در دوران حضورش در دادستاني انقلاب مركز، توجهي ويژه به پرونده انفجار نخست وزیري داشت. آنچه كه در ادامه مي خوانيد گزارش 50 صفحه اي شهيد لاجوردي از ماجراي انفجار نخست وزیري است كه در آخرين روزهاي مسئوليتش و احتمالاً در دي ماه 1363 نوشته شده است. اين گزارش بخشي از كتاب منتشرنشده «پرونده مسكوت» است كه به سند نگاري پرونده انفجار نخست وزيري مي پردازد. اين گزارش براي اولين بار در «رمز عبور » منتشر مي شود اگر چه نويسندگان كتاب «پرونده مسكوت» در آثارشان پيرامون انفجار 8 شهريور از اين گزارش بهره برده اند. ذكر اين نكته ضروري است كه «رمز عبور» آمادگي انتشار پاسخ افرادي را دارد كه در اين گزارش نامشان برده شده است و ذكر نام افراد، دليلی براي اثبات مجرميت در اين پرونده نيست.