چشمه آبگرم باغان

چشمه آب گرم یا چشمه گرمابی مکانی است که به صورت مداوم آب گرم یا داغ از زمین خارج می‌شود. به خاطر درصد بالای مواد حل شده معدنی آب بعضی از این چشمه‌ها عده‌ای از آن‌ها استفاده درمانی می‌کنند. این چشمه در مسیر جاده بوشهر - بندر عباس و در شمال خور موج قرار دارد. آب از مظهر چشمه که در لابلای شكاف سنگ های آهك آسماری قرار دارد از زمین خارج می شود. عامل تشكیل این چشمه گسله است. آب چشمه در ردیف آب های سولفات كلسیم همراه با منیزیم و كلرور سدیم ولرم است.