آموزش تزیین هندوانه به شکل سبد

آموزش امروز ما یک نوع میوه آرایی هست که با هندوانه شکل سبد رو میخواییم براتون آموزش بدیم.در ابتدای کار ما باید هندوانه رو به طوری که کاملا مستقیم قرار بگیره ته هندوانه رو طوری قرار میدهیم که تکیه گاهش کاملا مناسب باشه.اول دسته سبد را به وسیله کارد حدودا 4یا 5سانت در نظر میگریم وتا وسط هندوانه میاییم پایین .ادامه این آموزشو ویدئو رو میتونید در ایجا ببنید ولذت ببرید ومیتونید همراه با این آموزش به صورت مرحله به مرحله شما هم سبد هندوانه خودتونو درست کنید ومیتونید از این سبد میوه در مهمانیها وجشنها استفاده کنید ومیتونید با کمی دقت این سبد هنودانه رو درست کنید ونیاز به چیز خاصی نداره اما باید دقت کنید.امیدوارم این آموزش مورد استفادتون قرار بگیره.