مهربانی یورپلنگ وحشی هنگام شکار

در این ویدئو میبینید که یه یوزپلنگی میمونی رو با خشونت شکار میکنه ووقتی شکارشو میبره متوجه میشه که یه چیزی از میمون میوفته ونگاه میکنه ومیبینه یه نوزاد میمون در حین شکارمادرش بدنیا میاد وشکار رو ول میکنه ومیره به سمت بچه میمون وشروع به نوازشش میکنه در همین راستا یوزپلنگ میبینه که یه کفتاری میخواد نزدیک بشه که فوری بچه میمون رو بر میداره ومیپره به بالای درخت وبعدش کفتار رو از اونجا با خشونت دور میکنه وبعد میره به سمت میمون وشروع به مهربانی وناز ونوازشش میکنه.در این فیلم عطوفت ومهربانی این یوزژلنگ وحشی رو میبینم که حتی بعد دیدن بچه میمون به شکازش که همون مادر میمونه دست نمیزنه وتنها کازش نوازش ومهربانی به نوزاد میمونه.