آموزش تزیین هویج به شکل گل رز

برای درست کردن گل رز مجلسی با هویج از یه هویج درشت وضخیم استفاده میکنیم واول کاملا پوستشو میکنیم وباید حتما پوست گرفته بشه.هویج را به ارتفاع 6یا7سانت برش میزنیم وبعد یک طرفش را که باید پرچم گل باشه به صورت شطرنجی فرمش میدهیم وباید باپوست کن گرفته بشه وبعدبا یه چاوقی تیز شروع میکنیم به برشهای موازی به فاصله یه برش میزنیم وبه فاصله یه میلیمتر از بغلش در میاریم که یه شیاری وسطش بیوفته همینوری ادامه میدهیم وخلاف جهتش باز اینکارو انجام میدهیم وبرای دیدن ادامه این آموزشو ببنید. که میتونید خودتون مرحله به مرحله با این آموزش ژیش برین واین گل زیبارو خودتون درست کنید ومیتونید از این گل در تزیینات سالاد وغذاهایتان استفاده کنید.امیدوارم این آموزش مفید واقع بشه.