آموزش تزیین میوه کیوی به شکل گل

این یه آموزش ویدئویی است که مرحله به مرحله آموزش تزیین کیوی به شکل گل رو نشون میده وبسیار زیباست که میتونید در سفره آراییتون درستش کنید وازش استفاده کنید وشما میتونید همراه با این آموزش گل کیوی رو براحتی درستش کنید وسایل مورد نیاز برای این گل یک عدد کیوی وچاقو میباشد که نیاز به وسایل دیگه ای نیست وبدین صورت که یه کیوی درشت برمیداریم وبعد با چاقو از وسط دو نصفش میکنیم ویکی از نصف کیوی رو بر میداریم وبا چاقو به فاصله مساوی از وسط تا ته برش میزنیم که جمعا 6تا برش میزنیم وبعد داخل کیوی که سفید رنگه رو برش میکنیم ودر میاریم وادامه این آموزش رو میتونید با نگاه کردن ببینید ولذت ببرید ودر میوه آراییها وسفر آراییها در جشنها ومهمانیهاتون ازش استفاده کنید.امیدوارم این آموزش مورد پسندیتون قرار بگیرد.