دونقطه، حسین آبنیکی، بازگشت پذیری سخت...

قسمت هجدهم فیلم «دونقطه» در گفتگو با حسین آبنیکی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی منتشر شد. حسین آبنیکی، میهمان هجدهمین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این قسمت به تشریح فرآیند بازگشت‌پذیری تأسیسات هسته‌ای در صورت انجام توافق می‌پردازد. «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد.