آموزش فناوری های نوین :گهواره هوشمند

در اولین نمایشگاهی که با عنوان مخترعین جوان در زنجان برگزار شد ، مخترعی به نام مهدی شهیدی با اختراع سایبان تمام اتوماتیک حضور داشت . کارکرد این سایبان به گونه ای است که یک سنسور حساس به نور دارد که هنگام افتادن نور خورشید و یا بارش باران ، سایبان به طور اتوماتیک باز می شود و به هنگام افتادن سایه بسته می شود . به گفته مخترع این طرح، ساخت این دستگاه حدود 4 ماه به طول انجامیده است . همچنین در این نمایشگاه مخترعی به نام امید فرهنگیان با اختراع گهواره هوشمند حضور داشت . گهواره هوشمند که مجهز به سنسور حساس به صدای کودک است، شروع به تکان دادن گهواره می کند و قابلیت اتصال به اینترنت را دارد تا مادر با استفاده از رایانه تصویر کودک را ببیند. این دستگاه دارای بخاری هوشمند ، کولر هوشمند ، مدار اضطراری ، رطوبت سنج و دماسنج نیز می باشد .