درگیری شدید در مستطیل سبز

در فیلم پیش رو شاهد خشونت شدید در دیدار تیم‌های پاناتینایکوس و المپیاکوس خواهید بود.