بازجویی وحشیانه صهیونیستها از کودک اسیر فلسطینی

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: تصاویری از بازجویی افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از یک کودک اسیر فلسطینی منتشر شد که افسر صهیونیستی با وی با خشونت و اهانت و تهدید برخورد می کند. به گزارش شبکه تلویزیونی المنار ، بازجوی صهیونیست به این کودک ۱۲ ساله فلسطینی فشار می آورد که به حمله با سلاح سرد به شهرک نشینان صهیونیست اذعان کند.